Manchester City

Champions League 01:45 03/10/2013

Bayern Munich

Nếu không xem được, vui lòng chọn kênh khác bên dưới
Manchester City
Bayern Munich
Chủ Thắng 0
Khách Thắng 0
Hòa 0

Bình luận