Manchester City

Champions League 01:45 03/10/2013

Bayern Munich

Thích trận này ?
Manchester City
Bayern Munich
Chủ Thắng 0
Khách Thắng 0
Hòa 0

Bình luận